Stichting Schoolkinderopvang 2 EAT & PLAY

Stempelkaarten

crocodile sandwich sausage and cucumber

     –   stempelkaart voor 5 keer opvang:                        € 11,–

     –   stempelkaart voor 10 keer opvang:                      € 22,–

 

Stempelkaarten kunt u kopen door middel van overmaking van het bedrag op de bankrekening van stichting 2eat&play.

Vermeld hierbij duidelijk de naam en groep van uw kind.

De coördinator TSO zal vervolgens een stempelkaart uitschrijven en aan uw kind overhandigen.

Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u dagelijks van 8.15 to 8.30 uur, of van 15.30 tot 15.45 uur terecht bij de coördinator TSO (conciërge).

 

stamp

Stempelkaart kopen:

maak bedrag over op

bankreknr. NL96 RABO 0300 657 781

t.n.v. stg. 2eat&play, o.v.v. naam kind.