Stichting Schoolkinderopvang 2 EAT & PLAY

Informatie

Basis CMYK

Wat is 2 eat & play? 🙂

2 eat & play is een stichting schoolkinderopvang voor tussenschoolse opvang (TSO) die is voortgekomen uit de TSO-organisatie van basisschool Jeroen Bosch te Roosendaal.

Al ruim tien jaar verzorgt een vast team van medewerkers daar de opvang van kinderen tijdens de middagpauze.

De afgelopen jaren is het aantal overblijfkinderen sterk toegenomen en is er hard gewerkt om de organisatie te professionaliseren.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van stichting 2 eat & play.

Een stichting waarin, zoals de naam al zegt, (de belangen van) de kinderen op de eerste plaats komen.

 

Doelstelling 2 eat & play

Stichting Schoolkinderopvang 2 eat &play stelt zich het volgende ten doel:
“Het bieden van een prettige, veilige en pedagogisch verantwoorde middagpauze aan kinderen, waardoor zij in staat zijn om de leertijd ná de middagpauze zo optimaal mogelijk in te vullen en ouders in de gelegenheid worden gesteld om zorgtaken en arbeid of scholing te combineren”.

Hieronder kunt u ons beleidsplan en ons protocol downloaden.