Stichting Schoolkinderopvang 2 EAT & PLAY

Contact

crocodile sandwich sausage and cucumber
Contactgegevens
Naam:               Stichting Schoolkinderopvang 2 Eat & Play
Postadres:         Kloosterstraat 13
Postcode:          4701 KH
Plaats:               Roosendaal
Telefoon:           0165 – 53 70 91
Mail:                  concierge@jeroenboschkpo.nl
Website:            www.2eat-and-play.nl
Bankrekening:   NL 96 RABO 0300 657 781   t.n.v. 2 eat & play
KvK nummer:    62 03 31 15

 

Vragen/klachten?

Een goede communicatie tussen de stichting en ouders/verzorgers is essentieel voor een goede opvang van uw kind.

Wanneer u mededelingen, vragen of klachten heeft m.b.t. de TSO, kunt u contact opnemen met de coördinator TSO, Peter van Leeuwen (conciërge).

Ook is het mogelijk een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Indien er aanleiding voor is, zal de coördinator TSO zelf contact opnemen met de ouders/verzorgers.

 

Het Beleidsplan Schoolkinderopvang 2 Eat & Play ligt ter inzage op de school.

01 Beleidsplan02 Protocol

Het staat ook op deze website onder het kopje Informatie.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de TSO coördinator Peter van Leeuwen (conciërge) telefoon 0165 – 53 70 91 of via een e-mail concierge@jeroenboschkpo.nl